Właścicielem domeny jest firma mPolisy.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, powołana w maju 2011 roku, która wykonuje działalność agenta ubezpieczeniowego. Poniżej znajduje się komplet informacji spełniający obowiązek informacyjny.

INFORMACJE O AGENCIE UBEZPIECZENIOWYM

Firma agenta ubezpieczeniowego

mPolisy.pl Sp. z o.o.

Adres siedziby

60-529 Poznań, ul. Dąbrowskiego 77a

Organ nadzoru

Komisja Nadzoru Finansowego 

Nr wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych RAU

11203838/A

Adres strony internetowej rejestru agentów ubezpieczeniowych

https://au.knf.gov.pl/Au_online/faces/Info.xhtml

Sposób sprawdzenia wpisu do rejestru

Na powyższej stronie wyszukującej podmiotu w rejestrze agentów ubezpieczeniowych należy wpisać min. 2 kryteria, np.:

1.        numer agenta: 11203838/A

2.        nazwę agenta: mPolisy.pl

Oświadczenie o posiadanych akcjach lub udziałach

1.        mPolisy.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu nie posiada akcji lub udziałów w żadnym zakładzie ubezpieczeń.

2.        Żaden zakład ubezpieczeń nie posiada udziałów w mPolisy.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Charakter wynagrodzenia otrzymywanego w związku z proponowanym zawarciem umowy ubezpieczenia lub umowy gwarancji ubezpieczeniowej 

Wypłacana przez zakład ubezpieczeń prowizja uwzględniona w kwocie składki ubezpieczeniowej

Zasady składania skarg i reklamacji oraz pozasądowego rozwiązywania sporów

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą jakość świadczonych usług. Gdyby jednak mieli Państwo zastrzeżenia w kwestii merytorycznej lub do sposobu obsługi, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi  lub reklamacji. 
Skargę lub reklamację można złożyć w następujący sposób:

1.        W formie pisemnej za pośrednictwem poczty adresowanej na siedzibę firmy mPolisy.pl Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 77a, 60-529 Poznań 

2.        Elektronicznie, wysyłając wiadomość na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W celu złożenia reklamacji, należy podać dane, umożliwiające identyfikacje klienta oraz sprawy:

  • Nazwę firmy / Imię i nazwisko
  • Adres siedziby firmy / adres zameldowania
  • Nr polisy, nr szkody (jeśli jest)
  • Adres e-mail, nr telefonu
  • Opis przedmiotu reklamacji wraz z uzasadnieniem

Odpowiedź na reklamację, w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku, zostanie udzielona w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania, w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie, odpowiedź nastąpi w późniejszym  czasie. O powstałym opóźnieniu poinformujemy Państwa w oddzielnym piśmie, wskazując jego przyczyny oraz okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy. Wskażemy również przewidywany termin odpowiedzi, który nie przekroczy 60 dni od dnia złożenia reklamacji.  Administratorem danych przetwarzanych w celu rozpatrzenia reklamacji będzie: mPolisy.pl Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 77a, 60-529 Poznań  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

NIP 7792392254, REGON 301736580, KRS 0000385236.

Bagaż doświadczeń

7
lat doświadczenia w obsłudze ubezpieczeń małych i średnich firm
186
firm jest aktualnie naszymi Klientami
95.7
firm kontynuuje z nami współpracę po pierwszym roku
3
lata temu wdrożyliśmy nowoczesne oprogramowanie z panelem dla Klienta
100
naszych pracowników pracuje z pasją

Referencje

"Z pełną odpowiedzialnością polecam usługi firmy mPolisy.pl, która dzięki doświadczeniu i specjalistycznej wiedzy w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej - pomogła dostosować zakres ubezpieczenia OC do wymagań i specyfiki branży budowlanej, zachowując atrakcyjną składkę przy wysokiej sumie gwarancyjnej".

Właściciel, firma budowlana

"Wysoki poziom świadczonych usług zapewniany przez terminowość, rzetelność, dyspozycyjność i znajomość problematyki ubezpieczeniowej (...) daje nam poczucie bezpieczeństwa i przekonanie o dokonaniu dobrego wyboru. (....) dlatego możemy polecić usługi tej firmy innym podmiotom gospodarczym"

Prezes Zarządu, hurtownia nabiału

"Polecam usługi mPolisy.pl Sp. z o.o., która obsługuje ubezpieczenia naszej floty pojazdów. Na podkreślenie zasługuje wiedza merytoryczna, terminowość oraz dyspozycyjność. Na pełne wsparcie firmy mPolisy.pl możemy liczyć nie tylko podczas zawierania ubezpieczenie, ale również w trakcie administracji umów (aneksy, wypowiedzenia), a także likwidacji szkód".

Współwłaściciel, sieć pizzeri

„Uczestnictwo Wspólnot Mieszkaniowych w programie ubezpieczenia przyczyniło się do kilkudziesięcioprocentowej obniżki kosztów ubezpieczenia przy szerszym zakresie pokrycia ubezpieczeniowego. Uczciwość, skuteczność i rzetelność w opracowaniu programu ubezpieczeniowego oraz efektywność bieżącej administracji polis sprawiają, że firmie tej można powierzyć kompleksową obsługę ubezpieczeń”.

Zarządca Nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe

„Z wielką odpowiedzialnością pragnę polecić usługi agencji mPolisy.pl (…). Ważnym elementem naszej współpracy jest merytoryczna opieka sprawowana w sposób ciągły oraz dyspozycyjność. Bardzo cenimy sobie pomoc agencji mPolisy.pl przy zgłaszaniu szkód oraz monitorowaniu wypłacanych odszkodowań. Bazując na doświadczeniu z dotychczasowej współpracy mogę polecić agencję mPolisy.pl jako solidnego partnera”

Zarządca Nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowe

Kontakt

Ul. Dąbrowskiego 77a, 60-529 Poznań

tel. +48 530 843 604

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Posiadamy przedstawicielstwa w Bydgoszczy oraz w Radomiu

Napisz do nas

Uzupełnij
Podaj prawidłowy adres
Uzupełnij
Nieprawidłowe dane
Nieprawidłowe dane

Dane Rejestrowe

mPolisy.pl Sp. z o.o.
NIP - 7792392254
REGON - 301736580
KRS - 0000385236

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł. Kapitał opłacony w całości.

Spółka prowadzi działalność agenta ubezpieczeniowego na podstawie wpisu do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych (RAU) pod numerem 11203838/A. Rejestr prowadzony jest przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

© mPolisy.pl 2024
Design: solmedia.pl